Suïssa

Laténium, parc et musée d’archéologie

500 segles d’història regional, al cor d’Europa, és el tema de l’exposició de referència del Laténium. Des dels nostres dies fins a l’època dels homes de Neandertal, de la superfície del sòl fins a les profunditats de les cavernes, el recorregut que fa el visitant passa, una per una, per les múltiples etapes de l’evolució humana.

Estany del parc arqueològic

© Marc Juillard, Laténium

El Laténium i les seves col·leccions

El Laténium conserva més de 525.000 objectes —majoritàriament restes arqueològiques de la regió—, la cronologia del quals abasta des del Paleolític mitjà fins èpoques modernes, incloent-hi conjunts de referència nacional o internacional. Entre aquest mig milió de peces, s’han seleccionat 3.000 objectes que s’exhibeixen a les vitrines de l’exposició permanent. La resta de peces principals estan emmagatzemades en el “dipòsit visitable”, on s’exhibeixen gairebé 20.000 objectes, en prestatges de vidre mòbils, destinats a investigadors i estudiants. Aquest espai, en constant evolució, s’obre regularment al públic coincidint amb esdeveniments especials.

foto© Laténium, Marc Juillard

La història de les col·leccions, les excavacions i el museu

La riquesa i el valor d’aquestes col·leccions il·lustren la intensitat de les investigacions realitzades a la regió. Nombrosos erudits de Neuchâtel, sovint d’origen estranger, han contribuït a la consolidació metodològica de la disciplina arqueològica, com s’evidencia, entre altres coses, amb la creació el 1866 del Congrés Internacional de Prehistòria a Neuchâtel. La forta valorització sociocultural de l’arqueologia al cantó de Neuchâtel també ha permès una sensibilització pública molt precoç en l’exigència pública de protecció del patrimoni, animant particulars a informar  el museu d’innumerables troballes i a remetre-les-hi. La implicació estable d’aficionats i aficionades a l’arqueologia ha permès també assegurar la notable representativitat de les col·leccions del Laténium.

foto © Laténium, Marc Juillard

Jaciments prehistòrics de referència

Històricament, el desenvolupament de l’arqueologia regional es va desencadenar per l’anomenada “febre lacustre”, que va marcar la Suïssa de la segona meitat del segle XIX, els efectes de la qual es van veure amplificats per la Correcció de les Aigües del Jura (1868-1879). Aquest descens artificial de 3 m del nivell de l’aigua dels llacs de Neuchâtel, Bienne i Morat, va suposar un augment de les prospeccions i exploracions a les noves platges lacustres emergents. A principis del segle XX, l’arqueologia a Neuchâtel es distingia en particular per l’excavació sistemàtica i exhaustiva del conegut jaciment de La Tène (1907-1917), i també per l’exploració científica de la cova mosteriana de Cotencher (1916-1918), el principal jaciment de referència del període Neandertal a Suïssa. Des del 1964, la construcció de l’autopista A5 va implicar la posada en marxa de l’ambiciosa i pionera arqueologia “preventiva” a Suïssa. Amplis programes d’investigació als quals es va donar suport i es va finançar amb més de 200 milions de francs suïssos per la Confederació van permetre identificar i documentar científicament innumerables ocupacions humanes a les ribes del llac de Neuchâtel.  Aquests treballs de gran envergadura van mobilitzar equips interdisciplinaris internacionals, de fins a 200 investigadors, que van demostrar la necessitat de posar en valor adequadament els resultats de les excavacions amb la creació d’un museu destinat a convertir-se en el museu arqueològic més gran de Suïssa.

foto © Laténium, Quentin Bacchus

De l’excavació al museu

Inaugurat el 7 de setembre de 2001, el Laténium és la culminació de diverses dècades d’intenses investigacions arqueològiques en el cantó de Neuchâtel. Després d’una votació de la ciutadania de Neuchâtel el 1996, aquest museu de rellevància internacional va prendre el relleu de l’antic Musée cantonal d’archéologie, fundat el 1962, després de la cantonalització de les col·leccions arqueològiques del Musée de Neuchâtel, que s’havien reunit a poc a poc des de principis del segle XIX. Actualment, les col·leccions del Laténium s’amplien de manera continuada gràcies als materials arqueològics procedents de les intervencions arqueològiques que es porten a terme al territori del cantó de Neuchâtel.

foto © Laténium, Marc Juillard