Suïssa

Musée cantonal d’archéologie et d’histoire - Lausanne

La tasca principal del MCAH, instal·lat al palau de Rumine, a Lausana, és assegurar la conservació a llarg termini, la restauració, l’inventari i l’estudi de les col·leccions arqueològiques del cantó de Vaud, abans de ser posades en valor. A les seves reserves es conserven materials de diversos jaciments de l’edat del ferro de gran importància a nivell europeu, com la necròpolis de Saint-Sulpice o el jaciment cultual de Mormont.

Sala d’història del MCAH amb la presentació de les col·leccions celtes

© MCAH / Yves André.

Un laboratori de restauració i d’investigació

El laboratori és l’encarregat de la supervisió de les col·leccions del museu (controlar-ne l’estat, l’embalatge per a les exposicions, la preparació dels objectes), però també dedica una part important del seu temps a la preservació dels nous objectes descoberts a les excavacions arqueològiques. L’estabilització dels materials arqueològics metàl·lics (ferro i bronze) és sovint una de les urgències a les quals s’ha d’enfrontar durant l’excavació. Aquesta etapa del treball permet assegurar la supervivència dels objectes i la seva conservació per a l’estudi i la transmissió a les futures generacions. Sovint són necessàries moltes hores de restauració després de l’estabilització per permetre posar en valor els objectes per a una exposició.

Riques col·leccions

Les col·leccions del Musée cantonal d’archéologie  et d’histoire són extremadament diverses. El museu té més de 250.000 números d’inventari, que representen centenars de milers de fragments, molts dels quals procedeixen d’excavacions arqueològiques. Només una ínfima part de totes aquestes restes està representada a les sales d’exposició permanent del palau de Rumine. La resta de materials estan emmagatzemats al Dépôt et Abri de Biens Culturels (DABC) a Lucens i al dipòsit de Moudon. El dipòsit lapidari de la catedral de Lausana és gestionat també pel MCAH.

Les sales d’exposició

El MCAH disposa de tres sales d’exposició al palau de Rumine: una de prehistòria, una d’història i una de consagrada a les col·leccions de monedes i medalles. Aquestes sales ofereixen un panorama de l’ocupació humana al territori del cantó de Vaud des de les darreres glaciacions entorn el 12.000 aC fins als nostres dies. L’edat del ferro està molt ben representada, per exemple, amb la tomba principesca amb carro de Payerne, datada de finals de la primera part d’aquest període; els ornaments de Saint-Sulpice, i una selecció d’objectes de Mormont. Cadascun dels tres jaciments arqueològics on es van trobar aquestes peces ha contribuït a fer avançar la recerca sobre el món celta entre el segle XIX i el XXI.

For more information,

Visit the museum's website ↗